Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Jessicas

Pages: [1] 2 3 ... 24
1


เอ็กซิมแบงก์ เผยวางแผนออกหุ้นกู้ครั้งแรก ปี 65 หวังระดมทุนหมื่นล้านปล่อยกู้รับส่งออกโตตามเศรษฐกิจโลก ขณะที่การเสริมสภาพคล่องสายการบิน ล่าสุดปล่อยกู้แล้ว 4 สายการบิน รวม 5 พันล้าน พร้อมปล่อยต่ออีก 1 หมื่นล้านปีหน้า

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) เปิดเผย ความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อแก่กลุ่มธุรกิจสายการบิน ขณะนี้ธนาคารปล่อยสินเชื่อให้ 4 สายการบินไปแล้ว รวมไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินเวียตเจ็ท สายการบินไทยสมายล์ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยแต่ละสายการบินจะได้วงเงินไม่เท่ากัน บางรายได้รับเงิน 2-3 พันล้านบาท บางสายการบินอาจไม่ถึง 1 พันล้านบาท  ซึ่งพิจารณาจากรายรับที่แท้จริง อาทิ ยอดจองตั๋วเครื่องบินในปีหน้า

 

“วงเงินที่ใช้ปล่อยสินเชื่อ เป็นวงเงินของธนาคารเอง โดยไม่มีรัฐบาลเข้ามาสนับสนุน หรือใช้ซอฟท์โลน ส่วนในปีหน้าธนาคารตั้งเป้าหมายปล่อยกู้ธุรกิจสายการบินเพิ่มอีก  ตั้งวงเงินไว้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมองว่าธุรกิจการบินน่าจะเติบโตได้ดีขึ้น” นายรักษ์ กล่าว

รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ในปีหน้าธนาคารมีแผนจะระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้เป็นครั้งแรก เพื่อรองรับการฟื้นตัวของการส่งออกและเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารมีความพร้อมทางด้านเม็ดเงิน เข้าไปสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการไทย สามารถมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้สำหรับการลงทุน ส่งออก นำเข้ากับประเทศคู่ค้าได้ดีขึ้น

 

“ปีนี้ธนาคารได้รับการเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลังมาแล้ว 4,198 ล้านบาท ทำให้ธนาคารมีทุนจดทะเบียนรวมเป็น 16,998 ล้านบาท และในปี 65 ธนาคารตั้งเป้าหมายออกหุ้นกู้ครั้งแรกประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจของธนาคารในการปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้น ทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการทั่วไปให้กลายเป็นผู้ส่งออก รวมถึงการปล่อยสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบันเอ็กซิมแบงก์ปล่อยสูงสุดได้ 5-6 พันล้านบาทต่อโครงการ แต่หากมีการออกหุ้นกู้มาแล้ว ก็จะช่วยให้มีวงเงินปล่อยได้มากกว่าเดิม” นายรักษ์ กล่าว


สำหรับผลดำเนินงานในปีนี้ธนาคารคาดว่าจะมีกำไรสุทธิประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการบริหารต้นทุนการเงิน  การเติบโตของการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงธนาคารยังได้มีการตัดขายหนี้เสียที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอล ออกไป 300 ล้านบาท  ช่วยให้ธนาคารมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ติดลบขาดทุนไป 1,200 ล้านบาท และยังช่วยให้เอ็นพีแอลลดลงไปด้วย จากเกือบ 4% เหลือไม่ถึง 3%

2
ธปท.เคาะมาตรการแก้หนี้ระยะยาว " รวมหนี้ข้ามสถาบันการเงิน" ลดภาระดอกเบี้ยสูงถึง 15% กรณี รีไฟแนนซ์ช่วยแบ่งเบาภาระลดลงถึง 10%

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)แถลงผลคืบหน้าจากการดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจ  เอสเอ็มอีและรายย่อย ซึ่งระหว่างมีลูกหนี้ออกจากมาตรกรตามสถานการณ์โดยยังอยู่ในมาตรการช่วยเหลือและมาตรการแก้หนี้ระยะยาว ด้วยการรีไฟแนนซ์ (refinance) และการรวมหนี้ (debt consolidation)โดยนางสาวญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร  นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน และ คุณอรมนต์ จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 (ธปท.)

โรงแรม โรงงาน สปา พักทรัพย์พักหนี้178ราย

“สุวรรณี เจษฎาศักดิ์” เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยระบุว่า  ภาพรวมการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจและรายย่อย ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ภายใต้การแก้ไขหนี้เดิมณวันที่  30ก.ย.2564 คงเหลือลูกหนี้ที่อยู่ในความช่วยเหลือจำนวน 6.69ล้านบัญชี มูลหนี้3.82ล้านล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้จากธนาคารพาณิชย์และ นันแบงก์  2.72 ล้านบัญชีมูลนิธิ 2.24 ล้านล้านบาทที่เหลือมาจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ(SFIs) 3.97 ล้านบัญชีมูลหนี้ 1.58 ล้านล้านบาท

ข่าวดี  ธปท.เคาะ “ รวมหนี้ข้ามแบงก์”ดอกเบี้ยลด 15%
ข่าวดี ธปท.เคาะ “ รวมหนี้ข้ามแบงก์”ดอกเบี้ยลด 15%ส่วนมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ณวันที่ 15พฤศจิกายน 2564 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้ว 178 รายมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอน 25,190 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโรงงานและสปา

ทั้งนี้ หากพิจารณาการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวได้รับสินเชื่อใหม่ตั้งแต่ก่อน โควิด-19 จนถึงปัจจุบันรวมจำนวนทั้งหมดประมาณ1.25แสนล้านบาทโดยสินเชื่อที่สถาบันการเงินปล่อยเองมีสัดส่วนมากถึง 84%และอีก16%มาจากสินเชื่อ soft loan และสินเชื่อฟื้นฟูรวมวงเงินประมาณ 2หมื่นล้านบาทจำนวนผู้ประกอบธุรกิจ 9,000 ราย

ปรับโครงสร้างหนี้โรงแรมที่พัก62%

ส่วนการแก้ไขหนี้เดิมธนาคารพาณิชย์ไทยยังคงให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องเห็นได้จากมีลูกหนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือ 2.92แสนล้านบาทหรือคิดเป็น 64%ของพอร์ตสินเชื่อธุรกิจโรงแรมและที่พัก 4.56แสนล้านบาทส่วนใหญ่ 62%เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 33%เป็นการช่วยเหลืออื่นๆเช่นพักชำระหนี้และ 5% ที่เข้าโครงการพักชําระหนี้

 

ขณะทางด่วนแก้หนี้มียอดสะสมตั้งแต่ 1เม.ย.2563-31ตุลาคม2564จำนวน252,544บัญชีคิดเป็น 75%ของจำนวนผู้เข้าเงื่อนไขโดยให้ความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์และChat bot หมอหนี้เพื่อประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SME 1,479 ราย ส่วนคลินิกแก้หนี้มีจำนวน 68,071บัญชี คิดเป็น 88%ของจำนวนผู้เข้าเงื่อนไข นอกจากนี้มหกรรมไกล่เกลี่หนี้ ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์  ถึง 30 กันยายน 2564ทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้รับช่วยเหลือสะสมจำนวน219,515บัญชี คิดเป็น 72%ของจำนวนผู้เข้าเงื่อนไข ส่วนลูกหนี้เช่าซื้อยอดช่วยเหลือสะสม(ตั้งแต่1มิ.ย.-30ก.ย64) จำนวน9,608บัญชีคิดเป็น 75%ของจำนวนผู้เข้าเงื่อนไข

 

 

 


ข่าวดี  ธปท.เคาะ “ รวมหนี้ข้ามแบงก์”ดอกเบี้ยลด 15%
ข่าวดี ธปท.เคาะ “ รวมหนี้ข้ามแบงก์”ดอกเบี้ยลด 15%

ดิจิทัลพีโลน 4รายปล่อยกู้กว่า 2,087ล้านบาท

นางสาวสุวรรณีกล่าวเพิ่มเติมว่า สินเชื่อดิจิตอลพีโลน(Digital P-Loan มีผู้ประกอบการ4รายจาก 7รายที่ได้รับอนุญาติ คือ บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด(SEA Money) บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด(ascend nano)  บริษัท แรบบิท แคช จำกัด(AEON) และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ปล่อยสินเชื่อแล้ว 2,087ล้านบาทผู้ได้รับสินเชื่อกว่า416,741รายเฉลี่ย 5,000บาท/ราย

สินเชื่อฟื้นฟูอนุมัติแล้ว 1.26แสนล้าน

สำหรับสินเชื่อฟื้นฟูณวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มียอดอนุมัติแล้ว 126,881ล้านบาท จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ39,722ราย เฉลี่ยวงเงิน 3.2ล้านบาทต่อรายโดยวงเงินสินเชื่อฟื้นฟู 67.0%กระจายอยู่ในธุรกิจพาณิชย์และบริการ และ 43.3%อยู่ในธุรกิจSMEโดยกว่า 67.8%เป็นนึกแล้วเชียวลูกหนี้ที่อยู่ในต่างจังหวัด

ข่าวดี  ธปท.เคาะ “ รวมหนี้ข้ามแบงก์”ดอกเบี้ยลด 15%
ข่าวดี ธปท.เคาะ “ รวมหนี้ข้ามแบงก์”ดอกเบี้ยลด 15%

แบงก์ปล่อยกู้กลุ่มท่องเที่ยว84%

สำหรับกลุ่มท่องเที่ยวจากการแก้ไขหนี้เดิมนั้น เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 1.25แสนล้านบาทส่วนใหญ่ 84%เป็นสินเชื่อที่สถาบันการเงินปล่อยเอง ที่เหลือ 16%เป็นสินเชื่อซอฟโลนและสินเชื่อฟื้นฟูซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้รับสินเชื่อ 9,000รายวงเงินประมาณ 2หมื่นล้านบาท ทั้งนี้สินเชื่อซอฟโลนและสินเชื่อฟื้นฟูกระจายตามภาคธุรกิจโรงแรมที่พัก 49% กิจการนำเที่ยวและขายของที่ระลึก 25% ร้านอาหาร 17% และอื่น 9% หากพิจารณารายธุรกิจ สัดส่วน 31%เป็นโรงแรมที่พัก,ร้านอาหาร 31% และ 28%กิจการนำเที่ยวและขายของที่ระลึก 

          สำหรับสินเชื่อธุรกิจและที่พักแรมมีลูกหนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือ 2.92แสนล้านบาทคิดเป็น 64%หรือยอดหนี้เกือบ 3แสนล้านบาทได้รับความช่วยเหลือหลากหลายเช่น เติมสภาพคล่อง,ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 62% เช่นยืดระยะเวลาชำระหนี้ หรือปรับลดดอกเบี้ยลงด้วย , 33% ช่วยพักชำระหนี้ระยะสั้น และอีก 5%ที่เข้ามาตรการพักทรัพย์พักหนี้ โดยพักทรัพย์พักหนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหา แต่มีมาตรการหลากหลายเหมาะสมกับปัญหาของธุรกิจให้ได้มากที่สุด

สินเชื่อไทยโตกว่าภูมิภาค

ขณะเดียวกันจากมาตรการที่ดำเนินการมานั้น  ธปท.ติดตามทุกมาตรการ ดูแลระบบการเงินมีความมั่นคงและยังคงทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญ โดยพบวา สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ยังเติบโตกว่าประเทศภูมิภาคเช่น   อินโดนีเซียสินเชื่อเติบโต 1.2% มาเลเซีย 2.9%ฟิลิปปินส์ 1.3 %สิงคโปร์2.1 % ขณะที่สินเชื่อในไทยเติบโต 5.6%เป็นอัตราใกล้เคียงช่วงก่อนเกิดโควิด โดยสินเชื่อเอสเอ็มอีเริ่มเป็นบวกตั้งแต่ไตรมาส2ไตรมาส3ที่ผ่านมา หักสินเชื่อฟื้นฟูทรงตัว 0%

ด้านคุณภาพสินเชื่อเสื่อมค่าลงเล็กน้อยเทียบกับสถานการณ์หนัก บน 3ปัจจัยคือ เอ็นพีแอลเพิ่มขึ้นน้อย 2.ภายใต้มาตรการช่วยเหลือต่างๆ ทั้งสินเชื่อฟื้นฟู ,ผ่อนปรนการจัดชั้นกันสำรองและลดวงเงินนำส่งFIDF 0.23% 3.การฟ้องคดีลูกหนี้รายย่อยมีแนวโน้มลดลงและกลับมาใกล้เคียงปกติ

รวมหนี้ลดดอกเบี้ยถึง 15%

มองไปข้างหน้าแม้สถานการณ์ฟื้นตัวแต่ธปท.ยังคงมีมาตรการ ให้ลูกหนี้เบาตัวขึ้นด้วย  2กลไกคือ 1.มาตรการแก้หนี้ระยะยาวด้วยการรีไฟแนนซ์ (refinance) และ 2.การรวมหนี้ (debt consolidation)  ซึ่ง “อรมนต์  จันทพันธ์” อธิบายว่า  ทั้งลูกหนี้ที่มีประวัติชำระหนี้ดี หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถเข้าสู่การรีไฟแนนซ์หนี้ เช่น หนี้บ้าน   และการสนับสนุนรวมหนี้ภายในธนาคารเดียวกันและรอบนี้ธปท.ขยายขอบเขตให้รวมหนี้ระหว่างธนาคาร ระหว่างสถาบันการเงินด้วย

          สำหรับการรวมหนี้ระหว่างสถาบันการเงินนั้น รูปแบบคือการเอาหนี้สินเชื่อรายยอยทั้งหนี้บัตรเครดิต  บัตรกดเงินสด(พีโลน)  จำนำทะเบียนรถหรือสินเชื่ออื่นๆ มาใช้หลักประกันร่วมกับสินเชื่อบ้าน  กำหนดเงื่อนไขคือ สินเชื่อบ้าน รวมกับสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมหนี้  กำหนดให้คิดดอกเบี้ยอิงสัญญาเดิมของสินเชื่อบ้าน บวก2%ต่อปี เช่น สินเชื่อบ้านMRR6%+2%ต่อปี เท่ากับ 8%

สำหรับสถาบันการเงินที่สามารถรีไฟแนนซ์หนี้ หรือรวมหนี้ได้นั้น ธปท.กำหนดแรงจูงใจเพิ่มเติม 2 เรื่องคือ การผ่อนเกณฑ์จัดชั้นและกันสำรองอย่างยืดหยุ่น  เช่นนการรวมหนี้จะเป็นลูกหนี้ปกติ(กลุ่มสีฟ้า)  และผ่อนเกณฑ์คำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต เช่น น้ำหนักความเสี่ยง 35%ตลอดอายุสัญญา

 นอกจากนี้ภายใต้ 3แนวทางในการผลักดันให้เกิดผลในทางปฎิบัติ ได้แก่ 1.ห้ามเรียกเก็บค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนดสัญญา(Prepayment fee)สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กำกับเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566  2. ปรับแรงจูงใจให้เหมาะสม 3.ส่งเสริมความรู้ทางการเงินกับลูกหนี้   

“ ทั้งการรีไฟแนนซ์ และรวมหนี้เป็นเป็นการสมัครใจ ไม่ได้บังคับ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2564-31ธ.ค.2566  ส่วนประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้รับจากการเข้ามาตรการทั้งสินเชื่อนาโน ดอกเบี้ย 33% พีโลน25% จำนำทะเบียน24%เครดิตการ์ด 16% ทั้งหมดนี้เมื่อนำมารวมกับสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยจะลดลงอิงตามสัญญาสินเชื่อบ้านหรือบวก 2%ปี สมมติ  สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย MRR6%+2%ต่อปี เท่ากับ 8%เทียบกับสินเชื่อพีโลนดอกเบี้ยจะเหลือ 1 ใน 3เท่านั้นก็จะช่วยให้ลูกหนี้ตัวเบาน่าจะช่วยมีสภาพคล่องในการลงทุนและประกับธุรกิจได้”

          นอกจากนี้เมื่อรวมหนี้แล้วจะเหลือหนี้เพียงบิลเดียว แต่เมื่อรวมหนี้อยากให้ดำเนินการก่อนเป็นเอ็นพีแอลเพื่อไม่ต้องรายงานประวัติเครดิต  ขณะเดียวกันลูกหนี้จะต้องเซ็นยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น หรือConsent เพื่อความสะดวกในการรรวมหนี้ระหว่างสถาบันการเงิน

          อนึ่งเอกสารเผยแพร่ระบุ การรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้านกับสินเชื่อไม่มีหลกประกันดอกเบี้ยลดลง 2-3%  บางกรณีอาจถึง 10%  ส่วนการรวมหนี้เป็นการใช้หลักประกันสินเชื่อบ้าน ทำให้สินเชื่อไม่มีหลักประกัน เช่น สินเชื่อบัตรกดเงินสด กลายเป็นสินเชื่อมีหลักประกัน ซึ่งความเสี่ยงจะลดลงและอัตราดอกเบี้ยจะลดลงตามโดยช่วยลดดอกเบี้ยลดลงได้ถึง 15%

3
สื่อสาธารณธ |Thai PBS |เรียนออนไลน์ฟรี THAI PBS เปิดสอน สื่อสาธารณะ เรียนออนไลน์ฟรี 24 ชม. มีใบประกาศ
ผมว่า คนรักการอ่าน ก็ต้อง รักการเรียนรู้ ด้วยเช่นกัน ขออนุญาติแนะนำ คอร์สเรียนฟรี THAI PBS เปิดสอน สื่อสาธารณะ เรียนออนไลน์ฟรี 24 ชม. มีใบประกาศ


https://lnkd.in/gAbne2jb

“#สื่อสาธารณะ” จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป Thai PBS ร่วมกับ Thai-MOOC เปิดคอร์ส #สอนออนไลน์ เรียนฟรี แถมมีใบประกาศให้อีกด้วย เรียนได้ ทั้งนักเรียน นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป

#เรียนออนไลน์ฟรี #มีใบประกาศ


4
ชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงหุ้น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เพราะเป็นหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ร้อนที่สุด โดยเฉพาะวันศุกร์ที่ผ่านมา แม้ดัชนีหุ้นจะปักหัวลง แต่ราคาหุ้น EA กลับทะยานขึ้น สร้างจุดสูงสุดใหม่นับจากเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556

EA วิ่งขึ้นมา 8 วันติดต่อ จากราคา 64.75 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ล่าสุด เมื่อวันศุกร์ปิดที่ 78.25 บาท รวมแล้วปรับตัวขึ้น 13.50 บาท หรือปรับตัวขึ้น 20.80%

มาร์เก็ตแคปขยับขึ้นจาก 241,517.50 ล้านบาท เป็น 291,872.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 50,355 ล้านบาท ซึ่งหมายถึงผู้ถือหุ้นจำนวนกว่า 3.4 หมื่นราย มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น

ตั้งแต่ต้นปี EA ผันผวนขึ้นลงในกรอบ 50-60 บาทเศษ ไม่มีความโดดเด่น เช่นเดียวกับหุ้นโรงไฟฟ้าบริษัทอื่น และมีเพียงหุ้น บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ที่คึกคัก

เนื่องจากเข้าทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์ หรือทำคำเสนอซื้อหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH จนอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่

EA มีโครงการลงทุนที่จะสร้างรายได้หลายโครงการ ทั้งโครงการผลิตแบตเตอรี่ โครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แต่ต้องเลื่อนออกไป ทำให้การรับรู้รายได้ไม่เป็นไปตามแผน หุ้นจึงขาดปัจจัยหนุน

แต่การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ซึ่งแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ช่วงเย็นวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปลุกให้นักลงทุนแห่เข้ามาไล่เก็บหุ้น เพราะผลประกอบการเติบโตสูง โดยมีกำไรสุทธิ 1,616.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,118.99 ล้านบาท

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์สำนักต่างๆ ได้ปรับราคาเป้าหมายหุ้น EA ทันทีหลังประกาศงบไตรมาสที่ 3 แต่บางแห่ง กำหนดราคาเป้าหมายไว้เพียง 48 บาท และหลายสำนักให้สูงกว่า 70 บาท ขณะที่บางสำนักประเมินราคาเป้าหมายสูงถึง 95 บาท

ค่าพี/อี เรโช ของ EA พุ่งขึ้นไปที่ 51 เท่าแล้ว ราคาหุ้นที่เล่นกันอยู่จึงเกิดจากความคาดหวังแนวโน้มผลประกอบการจะเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องเฝ้าดูกันแต่ละไตรมาส

นักลงทุนที่ถือหุ้น EA ไม่ว่าต้นทุนเท่าไหร่ ถ้ายังไม่ขายจะมีกำไรกันถ้วนหน้า เพราะราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ เพียงกำไรมากหรือกำไรน้อยเท่านั้น

EA ฟื้นคืนสู่ความคึกคักเต็มรูปแบบแล้ว มาทั้งราคาและมูลค่าการซื้อขาย โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เคาะกันฝุ่นตลบ มูลค่าซื้อขายเมื่อวันศุกร์พุ่งกว่า 5 พันล้านบาท และคงจะแลกหมัดวัดดวงกันอีกสักพัก

แต่ราคาหุ้นจะไปยังไงกันต่อมีโอกาสเดินหน้าสร้างจุดสูงสุดใหม่หรือไม่ และใกล้จะหมดรอบหรือยัง เพราะขึ้นมา 8 วันติด ปรับฐานขึ้นกว่า 20% แล้ว ถือว่าซึมซับรับข่าวดีเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ไปไม่ใช่น้อย

สัปดาห์นี้นักลงทุนที่มี EA ติดพอร์ต ลุ้นกันต่อ ราคาหุ้นมีโอกาสจะวิ่งอีกเฮือกหรือไม่ แต่ถึงไม่ไปต่อ ฐานราคาคงปรับขึ้นมายืนในระดับ 70 บาทแล้ว และถ้าผลประกอบการไตรมาส 4 สดใส อาจขับเคลื่อนให้ขยับฐานขึ้นอีกระดับ

นักลงทุนรอคอยการกลับมาของ EA นานแล้ว แบกหุ้นต้นทุนสูงจนท้อ แต่วันนี้ EA กลับมาแล้ว ราคาหุ้นพุ่งทะยานอย่างร้อนแรง และคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆ

5
     เนเบอร์สปอร์ต จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไม้สอยกีฬา จำหน่ายเครื่องทดสอบสมรรถนะร่างกาย ขายเครื่องมือทางการแพทย์ เสากีฬาประเภทต่างๆบริหารจัดแจงโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเบอร์ กลุ่ม คัดสรรสินค้าแบรนด์ประสิทธิภาพทั้งยังของไทยและก็ของที่มาจากต่างประเทศหลากหลายรายการ เพื่อครอบคลุมทุกความอยากได้ของลูกค้าได้มากที่สุด

    

ติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ FACEBOOK เสาประตูฟุตซอล https://www.facebook.com/neighborsport/

หมวดเสื้อผ้ากีฬา
ชุด., ชุดวอลเลย์., ชุดวอร์ม, เสื้อ.ทีมชาติ, ชุดใส่ว่ายน้ำ, ชุดมนุษย์กบ, เสื้อเอื้อม, เสื้อฝึกซ้อม., สนับเข่า, กระชับศอก กางเกงซัพพอเพียงร์เตอร์ กางเกงวอลเลย์. ฯลฯ
หมวดเครื่องไม้เครื่องมือกีฬา
ผงแมกนีเซียม เชือกกระโจน ลูกฟุต. ลูกวอลเลย์. ลูกตะกร้อ แชร์. แร็กเก็ตแบดมินตัน เปตอง ตาข่ายกีฬาจำพวกต่างๆ ฯลฯ
หมวดเครื่องทดลองความสามารถร่างกาย
เครื่องวัดกำลังขาและก็หลัง TKK, เครื่องตวงแรงบีบมือ TKK, เครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องตวงไขมัน, เครื่องตวงองค์กระกอบในร่างกาย ฯลฯ
หมวดเสากีฬา
เสาวอลเลย์.และเซปักตระกร้อ, เสาบาสเกต., เสาประตูฟุตซอล, เสาแบดมินตัน, เสาเทนนิส, เก้าอี้ผู้ตัดสินผู้ตัดสิน ฯลฯเราได้รับความวางใจในผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการมาอย่างนาน ด้วยประสบการณ์จากการดูแลลูกค้าผู้ทรงเกรียว่ากล่าว
ขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้ใจเลือกใช้บริการจาก เนเบอร์สปอร์ต

 เครื่องวัดไขมัน   |   เสื้อฝึกซ้อม   |   เสาประตูฟุตซอล

 Website: บทความ เสาประตูฟุตซอล https://www.facebook.com/neighborsport/

6
cialis หรือ เซียลิส ราคาส่ง ซื้อเยอะได้ราคาถูก ของแท้ ส่งด่วน ส่งฟรี เก็บเงินปลายทาง แข็งตัวได้นาน cialis ตัวยา Taadalafil ที่สามารถดูดซึ่มเข้าสู่ร่างกายได้อย่างอิสระ แข็งนานข้ามวัน ออกฤทธิ์ของยานั้นนานถึง 36 ชั่วโมง รับประทาน 1 เม็ด ก่อนหรือหลังอาหารcialis ราคา
  • 1 กล่อง ราคา 450 บาท (กล่องละ 450 บาท)
  • 3 กล่อง ราคา 1,000 บาท (กล่องละ 330 บาท)
  • 5 กล่อง ราคา 1,400 บาท (กล่องละ 280 บาท)
  • 10 กล่อง ราคา 2,500 บาท (กล่องละ 250 บาท)
  • 20 กล่อง ราคา 4,500 บาท (กล่องละ 225 บาท)
ติดต่อสั่งซื้อLine :: @pra777 วิธีการรับประทาน cialisรับประทาน 1 เม็ด ก่อนหรือหลังอาหาร ก็ได้ เพราะ ด้วยขึ้นดีของตัวยา Taadalafil ที่สามารถดูดซึ่มเข้าสู่ร่างกายได้อย่างอิสระ สารอาหารที่คงค้างในกระเพาะจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการดูดซึมยาของร่างกาย
ด้วยระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยานั้นนานถึง 36 ชั่วโมง (สองวัน) แนะนำควรรับประทาน 2 วันต่อ 1 ครั้ง (หากจะรับประทาน 1 วันต่อ 1 เม็ดสามารถทำได้ แต่ 1 วันต้องไม่เกิน 1 เม็ด)
หากรับประทานเกิด จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายคือ อาการมึนหัว อาเจียน ปวดศีระ หากอาการรุนแรงไม่ลดลง ควรรีบไปพบแพษทย์อาการข้างเคียงของ cialisอาการข้างเคียงจะไม่เหมือนกับกลุ่มยาไวอากร้า อาจกล่าวได้ว่าแทบไม่พบอาการ มึนหัว ปวดศีระ อาเจียน ตาฟ้า หัวใจเต้นแรง หากพบอาการหล่าวนี้ ท่านอาจแพ้ยา Tadalafil ให้รีบไปพบแพทย์
โปรดระวังผลข้างเคียง อวัยวะเพศที่แข็งตัวต่อเนื่องนานเกิน 4 ชั่วโมง อาจจะให้รู้สึกเจ็บปวด บีบรัด และอาจทำให้ไม่สบายตัวTadalafil เป็นยาที่ถูกคิดค้นและพัฒนาหลังยาไวอากร้า ซึ่งเป็นสูตรใหม่และดีกว่า แต่ราคานั้นอาจสูงกว่าเท่าตัว เมื่อเทียบการออกฤทธิ์ของยาแล้ว (สองวัน) จึงคุ้มค่ามากกว่า ไวอากร้าที่ออกฤทธิ์นานแค่ 4 ชั่วโมง
Ajanta Pharma Limited ได้จัดจำหน่ายในราคาที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ทางร้านหมอเค้กจึงเห็นถึงคุณภาพในราคาที่ไม่สูงมากนัก จึงอยากจะนำเสนอตัวยาที่รักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศที่ดี มีคุณภาพ อีกตัวหนึ่ง ไว้เป็นทางเลือกสำหรับคุณลูกค้าทุกท่าน เรารับประกันสินค้าส่งตรงจาก Ajanta Pharma Limited แท้ 100% (แค่เฉพาะร้านหมอเค้กเท่านั้นน่ะ)คุณสมบัติcialis เป็นยาที่จะช่วยกระตุ้นการขยายหลอดเลือด ทำให้ช่วยเรื่องการแข็งตัว ยา cialis 1 เม็ด จะให้ผลราว 24 – 36 ชม ให้ผลยาวนานกว่าตัวอื่น และมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาตัวอื่น (สามารถทานล่วงหน้าไว้ก่อนนานๆ ได้ ทำให้สะดวก และหยืดหยุ่นกว่า ในการก่ะเวลา)วิธีทานยา ให้มีผลดีที่สุดควรทานในขณะท้องว่าง หรือหลังอาหารประมาณ 1 – 2 ชม จะใช้เวลาออกฤทธิ์ 1 – 1.30 ชม / กรณีทานหลังอาหารเลย ให้ทานก่อนกิจกรรมประมาณ 2 ชม

Tags :: cialis ราคา,cialis

7
TAXI SIAM SERVICE
บริการรถ แท็กซี่เหมา ราคาถูก ให้บริการเช่าเหมารถแท็กซี่ รถ​Private​ พร้อมคนขับทั่วประเทศจุดประสงค์ในการทำเว็บไซด์นี้ขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ที่ไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องการคมนาคม ในเรื่องของความชำนาญเส้นทาง ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง​ ขอให้ผู้มาใช้บริการไว้ใจได้ เพราะการให้บริการเสมือน ท่านเป็นคนในครอบครัว ต้องการ แท็กซี่ราคาถูก, เรียก​แท็กซี่,เหมารถแท็กซี่ โปรดคิดถึงเรา taxisiamservice.comจากประสบการณ์อันยาวนาน และการมีเครือข่ายทั่วประเทศ ทำให้ท่านมั่นใจได้เลยว่า ท่านจะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคา เรามีบริการตั้งแต่ แท็กซี่ 4 ที่นั่ง,แท็กซี่ 7 ที่นั่ง, รถเช่าพร้อมคนขับ, รถตู้, รถเหมานำเที่ยว สะดวก ปลอดภัย ทุกเส้นทางบริการเหมาแท็กซี่ให้บริการเช่า เหมารถแท็กซี่ทั่วประเทศ เรามีเครือข่ายรถแท็กซี่ให้เช่า ทั่วประเทศเรามีรถใหม่ คุณภาพดี ให้คุณเลือกเช่าเหมา สามารถเลือกขนาด เลือกรุ่นรถได้ ก่อนเดินทาง ส่งรูปรถพร้อมพนักงานขับรถให้ท่านดูก่อน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่า บริการของเราจะดีที่สุดรถแท็กซี่ 4 ที่นั่งรถแท็กซี่ขนาดเล็ก พร้อมคนขับ
รถแท็กซี่ 7 ที่นั่งรถแท็กซี่ขนาดใหญ่ พร้อมคนขับ
รถเก๋ง 4 ที่นั่งรถเก๋งให้เช่า พร้อมคนขับ
รถยนต์ 7 ที่นั่งรถ SUV พร้อมคนขับ
รถคอก รถกะบะบริการขนย้ายของ ทั่วประเทศ
รถตู้นำเที่ยวรถตู้เช่าเหมา เดินทางเป็นกลุ่มhttps://www.taxisiamservice.com/

บริการแท็กซี่เหมา เหมาแท็กซี่ ทั่วไทย
เหมาแท็กซี่กรุงเทพ เหมาแท็กซี่กาญจนบุรี เหมาแท็กซี่กาฬสินธุ์ เหมาแท็กซี่กำแพงเพชร เหมาแท็กซี่ขอนแก่น เหมาแท็กซี่จันทบุรี เหมาแท็กซี่ฉะเชิงเทรา เหมาแท็กซี่ชลบุรี เหมาแท็กซี่ชัยนาท เหมาแท็กซี่ชัยภูมิ เหมาแท็กซี่ชุมพร เหมาแท็กซี่ตรัง เหมาแท็กซี่ตราด เหมาแท็กซี่ตาก เหมาแท็กซี่นครนายก เหมาแท็กซี่นครปฐม เหมาแท็กซี่นครพนม เหมาแท็กซี่นครศรีธรรมราช เหมาแท็กซี่นครสวรรค์ เหมาแท็กซี่นนทบุรี เหมาแท็กซี่นราธิวาส เหมาแท็กซี่น่าน เหมาแท็กซี่บึงกาฬ เหมาแท็กซี่บุรีรัมย์ เหมาแท็กซี่ปทุมธานี เหมาแท็กซี่ประจวบ เหมาแท็กซี่ปราจีนบุรี เหมาแท็กซี่ปัตตานี เหมาแท็กซี่พะเยา เหมาแท็กซี่พังงา เหมาแท็กซี่พัทยา เหมาแท็กซี่พัทลุง เหมาแท็กซี่พิจิตร เหมาแท็กซี่พิษณุโลก เหมาแท็กซี่ภูเก็ต เหมาแท็กซี่มุกดาหาร เหมาแท็กซี่ยะลา เหมาแท็กซี่ยโสธร เหมาแท็กซี่ร้อยเอ็ด เหมาแท็กซี่ระนอง เหมาแท็กซี่ระยอง เหมาแท็กซี่ราชบุรี เหมาแท็กซี่ลพบุรี เหมาแท็กซี่ลำปาง เหมาแท็กซี่ลำพูน เหมาแท็กซี่ศรีสะเกษ เหมาแท็กซี่สกลนคร เหมาแท็กซี่สงขลา เหมาแท็กซี่สตูล เหมาแท็กซี่สมุทรปราการ เหมาแท็กซี่สมุทรสงคราม เหมาแท็กซี่สมุทรสาคร เหมาแท็กซี่สระบุรี เหมาแท็กซี่สระแก้ว เหมาแท็กซี่สารคาม เหมาแท็กซี่สิงห์บุรี เหมาแท็กซี่สุพรรณบุรี เหมาแท็กซี่สุราษฎร์ธานี เหมาแท็กซี่สุรินทร์ เหมาแท็กซี่สุโขทัย เหมาแท็กซี่หนองคาย เหมาแท็กซี่หนองบัวลำภู เหมาแท็กซี่อยุธยา เหมาแท็กซี่อ่างทอง เหมาแท็กซี่อำนาจเจริญ เหมาแท็กซี่อุดรธานี เหมาแท็กซี่อุตรดิตถ์ เหมาแท็กซี่อุทัยธานี เหมาแท็กซี่อุบล เหมาแท็กซี่เชียงราย เหมาแท็กซี่เชียงใหม่ เหมาแท็กซี่เพชรบุรี เหมาแท็กซี่เพชรบูรณ์ เหมาแท็กซี่เลย เหมาแท็กซี่แพร่ เหมาแท็กซี่แม่ฮ่องสอน เหมาแท็กซี่โคราช

http://backlink.seomediamarketing.ws/shop3/index8.php?page=products_list&pid=1047

8

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์  

อิทธิพลของไพ่ปีศาจ (The ​Devils) วันนี้คุณจะมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานเหตุเพราะต่างใช้อารมณ์ และที่มีธุรกิจส่วนตัวแม้มีงานเข้ามา แต่ให้ระวังปัญหาเข้ามาอย่างไม่คาดคิด ความรักควรระวังเรื่องเวลาจะทำให้มีปัญหาไม่เข้าใจกัน ด้านการเงินแมีโชคลาภแต่เป็นทุกขลาภโดนเบียดเบียนจากคนรอบตัว

ท่านที่เกิดวันจันทร์


อิทธิพลของไพ่ 8 ไม้เท้า (Eight of Wands) วันนี้งานส่วนตัวเริ่มเดินหน้าไปได้ และคนที่ทำงานกินเงินเดือนผลงานดีขึ้นอย่างน่าพอใจ ความรักแม้มีบาดหมางแต่ก็คืนดีกันได้ เงินทองเข้ามาพอได้ใช้ แต่การเสี่ยงโชคไม่ค่อยเด่น


 
ADVERTISEMENT


ท่านที่เกิดวันอังคาร

อิทธิพลของไพ่อัศวินถือถ้วย (Knight of cups) วันนี้เมีลาภลอยเข้ามาจากคนสนิท คนที่เล่นหุ้นไว้ได้เงินใช้ก้อนใหญ่ ความรักชื่นมื่นเข้าใจกันและกัน ส่วนคนที่แอบลุ้นใคร เขามีท่าทีต่อเราดีขึ้น งานเด่นผลงานเริ่ดเจ้านายประทับใจ กิจการเดินหน้าได้คนช่วย

ท่านที่เกิดวันพุธ

อิทธิพลของไพ่ 2 ไม้เท้า (Two of Wands) วันนี้หายเครียดเพราะงานที่ลุ้นไว้งานลุล่วงเกินแผนที่วางไว้ ค้าขายเริ่มดีขึ้นกว่าเดิม เงินทองพอมีเข้ามาหมุนเวียนแต่การเสี่ยงไม่เด่น ความรักคนที่คบกันอยู่จะมีปัญหาเพราะเรื่องเวลาไม่ค่อยตรงกัน เล่นเอาหงุดหงิดใจทั้งวัน

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี

อิทธิพลของไพ่ราชาถือเหรียญ (King of Pentacles) วันนี้คนที่มีธุรกิจส่วนตัวจะหายเครียดเพราะกิจการเดินหน้าไปได้ด้วยดี และคนที่ทำงานประจำจะทำผลงานได้ดีขึ้น ด้านการเงินมีโชคลาภมีเข้ามาอย่างไม่คาดฝัน ทำให้เงินทองเริ่มเดินสะพัด ด้านความรักปัญหาทัศนคติบางเรื่องจะทำให้เกิดความขัดแย้งกัน

ท่านที่เกิดวันศุกร์

อิทธิพลของไพ่ราชินี (The Empress) วันนี้เงินทองมีเข้ามาดังลุ้น และบางรายจะมีลาภลอยเข้ามาจากคนใกล้ชิด ทำให้หายเครียดกังวลใจ ความรักไปได้ดีหลังจากปรับความเข้าใจกันได้ งานเด่นอย่างน่าพึงพอใจ ค้าขายไปได้ดีกว่าที่ลุ้นไว้

ท่านที่เกิดวันเสาร์

อิทธิพลของไพ่ 1 ถ้วย (Ace of Cups) วันนี้คนโสดจะได้พบคนตรงสเปก และคนที่ขัดแย้งกันมาจะกลับมาคืนดีกันทำให้ชีวิตลั้ลลาสดใส เงินทองเริ่มคล่องมือขึ้นมาบ้าง หวังโชคมีเงินเข้ามาฟลุกๆแม้มิใช่เงินก้อนใหญ่ งานก้าวหน้าไปได้ดังลุ้น ค้าขายเริ่มดีขึ้นอย่างชัดเจน

9
18 พ.ย.2564-นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หรือ ศบค.ศธ. ซึ่งที่ประชุมได้สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีน Pfizer ของนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี โดยขณะนี้ได้มีข้อมูลนักเรียนต้องการฉีดวัคซีน Pfizer เพิ่มขึ้นอีก 300,000 คน ดังนั้นตนจะสั่งการให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ไล่เช็คข้อมูลว่ามีในตัวเลขจำนวนนี้นักเรียนอยู่จังหวัดไหนบ้าง เพื่อส่งข้อมูลให้กรมอนามัยได้จัดสรรวัคซีนต่อไป ส่วนการรับวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ได้รับทราบข้อมูลล่าสุดครูที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทั้งสองเข็มมีอยู่ประมาณ 40,000 ราย ซึ่งตนได้ขอให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สำรวจข้อมูลครูที่ฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วจำนวนกี่ราย ฉีดเข็มแรกแล้วอีกจำนวนกี่ราย รวมถึงครูที่รับวัคซีนซินโนแวคสองเข็มและต้องเข้ารับการบูทเตอร์เข็มสามอีกจำนวนเท่าไหร่ เพื่อส่งสรุปตัวเลขให้กรมอนามัยพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้เหมาะสมต่อไป

“สำหรับแผนเผชิญเหตุของแต่ละสถานศึกษานั้นยอมรับว่าโรงเรียนแต่ละแห่งปฏิบัติตามแผนเชิญเหตุของ ศธ.ได้อย่างดีเยี่ยม และสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอประสานงานได้อย่างรวดเร็ว แม้ขณะนี้จะมีการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ หรือ On site ประมาณ 13,000 แห่งแล้วแต่เท่าที่สำรวจยังไม่พบการระบาดเป็นคลัสเตอร์ของโรงเรียนแบบชัดๆ เพราะส่วนใหญ่โรงเรียนสามารถคัดกรองได้ทันเวลา ซึ่งเรากังวลการระบาดในชุมชนที่อยู่อาศัยของนักเรียนมากกว่า อย่างไรก็ตามคาดว่า ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้โรงเรียนจะเปิดเรียน OnSite ได้ทั้งหมด 100% แต่ทั้งนี้การเปิดเรียนจะต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเป็นผู้พิจารณาด้วย”ปลัด ศธ.กล่าว

10
เครื่องเป่าถุงพลาสติก HDPE/LDPE รุ่น SJ-55, SJ-65 และ SJ-75
ผู้นำเข้าเครื่องจักรสำหรับผลิตถุงพลาสติก อาทิเช่นเครื่องตัดถุงพลาสติก, เครื่องเป่าถุงพลาสติก HDPE/LDPE หลายไซส์หลายขนาด 
ตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปถึงถุงที่มีไซส์ขนาดใหญ่และยังนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้สำหรับผลิตถุงพลาสติกประเภท ABS
บริษัทเรามีความตะหนักในการทำเครื่องจักรให้มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องคุณภาพต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อน
เพิ่มคุณภาพให้ทางเครื่องจักรและปรับแต่งเครื่องจักรให้ได้มาตราฐานอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพื่อให้ได้คุณภาพของสินค้าให้ดีที่สุด เครื่องเป่าถุงพลาสติก ที่ทางบริษัทเรานำเข้าก็จะมีอยู่หลายขนาดด้วยกันแต่หลักๆที่เรานำเข้าและเป็นที่นิยมในประเทศไทยได้แก่
SJ-55,SJ-65, และ SJ-75 ถ้าท่านสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ครับ ทางเรายินดีให้ความรู้แก่ท่านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และในการติดตั้งเครื่องจักรของทางบริษัทเรานั้น เราจะมีช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งเครื่องจักรอยู่สอนท่านลูกค้าจนกว่าท่านลูกค่าจะเป็นและพึงพ่อใจกับผลลัพธ์ครับ สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับ
ติดต่อ :
Email : info@cctgroup.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0816428557, 0812079977 (คุณสมนึก)
Website : https://www.cctgroup.co.th  เครื่องเป่าถุงขยะพลาสติก

13
โอเล่ กุนนาร์ โซลชา ผู้จัดการทีม แมนฯ ยูไนเต็ด เตรียมรับทรัพย์ก้อนโต 7.5 ล้านปอนด์ (ราว 333 ล้านบาท) แลกกับการตกงานหากถูก ปีศาจแดง ตะเพิดออกจากตำแหน่งจริง

     กุนซือชาวนอรเวย์กลับมาตกเป็นข่าวจ่อโดนเด้งอีกรอบหลังพาทีมออกไปแพ้ วัตฟอร์ด เละเทะ 4-1 เป็นการเริ่มต้นใหม่หลังพ้นช่วงเบรกเกมที่ชาติที่เลวร้ายอย่างยิ่ง

     และจากที่ ซันเดย์ ไทม์ส รายงานว่าบอร์ดของรั้ว โรงละครแห่งความฝัน เรียกประชุมด่วนเพื่อเตรียมปลด โซลชา รวมถึงเงินค่าชดเชยที่จะต้องจ่ายให้กับเขา เดอะ ซัน สื่ออิงลิชอีกเจ้าได้ขยายความเพิ่มเติมว่าอดีตหัวหอกซูเปอร์ซับจะได้กำเงินเป็นจำนวน 7.5 ล้านปอนด์แลกกับการว่างงานซึ่งเป็นค่าแรงหนึ่งปีเต็มของเขาตามที่มีการตกลงกับสโมสรเอาไว้แล้วว่าจะได้เงินครบปีหากโดนไล่ออกกลางคัน

     ต่อเม็ดเงิน 7.5 ล้านปอนด์ เดอะ ซัน เผยว่าทำให้ โซลชา เป็นนายใหญ่อันดับห้าที่ได้ค่าแรงสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีก

14
ออมสิน กระตุ้นเศรษฐกิจภาคอีสาน จัดโปรแรง เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอก10.80% ต่อปี ดอกเบี้ยบ้านปีแรก 0.250% สินเชื่อ SMEs ดอกเบี้ยต่ำสุด 2 ปีแรก 2.99% ใน Thailand Smart Money ขอนแก่น 19 – 20 พ.ย.นี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money ขอนแก่น ครั้งที่ 8 ที่เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 อีกหนึ่งงานสำคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมได้อย่างทั่วถึง รวมถึงมีอัตราดอกเบี้ยจูงใจเพื่อคนฝากเงิน

 

สำหรับ Thailand Smart Money ขอนแก่นปีนี้ โปรโมชันไฮไลท์เงินฝาก คือ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 108 ดอกเบี้ยแบบ Step up สูงสุด 10.80% ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 2.55% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.00% ต่อปี และ สลากออมสินพิเศษ 2 ปี (แบบมีใบสลาก) ได้ร่วมลุ้นเงินรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล ซึ่งออกรางวัลพิเศษนี้ 2 ครั้ง ในวันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 10 รางวัล และ วันที่ 30 ธ.ค.64 อีก 10 รางวัล นอกเหนือจากการลุ้นรางวัลสลากปกติรวม 24 ครั้ง รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 5,000,000 บาท โดยดอกเบี้ยและเงินรางวัลจะได้รับการยกเว้นภาษี


ส่วนโปรโมชันไฮไลท์ในด้านสินเชื่อ ประกอบด้วย สินเชื่อเคหะดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรก 0.250% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 2.250% ต่อปี สินเชื่อ GSB Smooth BIZ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือลงทุนในธุรกิจอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2 ปีแรก 2.99% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี วงเงินกู้สูงสุดถึง 20 ล้านบาท

 

พร้อมด้วยสินเชื่อเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้แก่ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อ SMEs สำหรับภาคการท่องเที่ยว และโครงการสินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน สำหรับธุรกิจ Small SMEs รวมถึง สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ที่นำเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียนหรือเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉิน

 

ออมสิน จัดโปรแรงกระตุ้นเศรษฐกิจอีสาน ดอกเบี้ยบ้าน 0.25% 
ออมสิน จัดโปรแรงกระตุ้นเศรษฐกิจอีสาน ดอกเบี้ยบ้าน 0.25%


ธนาคารออมสิน จึงขอเชิญชวนลูกค้าและประชาชนผู้สนใจ ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงเยี่ยมชมงาน Thailand Smart Money ขอนแก่น และใช้บริการทางการเงินต่าง ๆ ที่บูธธนาคารออมสิน ด้วยโปรโมชันน่าสนใจส่งท้ายปี โดยทุกธุรกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ มีของที่ระลึกและรางวัลพิเศษสุดเฉพาะลูกค้าในงานเท่านั้น

15
ราคาเพียง 1.6 ล้านบาท
**สนใจชมโครงการติดต่อ 
คุณโบ 091.115.1105

ด่วนถูกสุดๆ โรงงานใหม่พร้อมที่ดิน 100  ตรว. ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี


โฉนดพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ทันที

ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

1 ห้องน้ำ 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 100 ตารางเมตร

**ขอ อย.ได้
**ขอ ร.ง 4 ได้
อยู่ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี เข้าซอยเพียงแค่100เมตร เขตจังหวัดนนทบุรี 
1.ไฟฟ้าสี่สายแรงสูงนครหลวง
2.ถนนคอนกรีตกว้าง 12 เมตร
3.ประปานครหลวง
ฟรี... ค่าเขียนแบบ
ฟรี... ค่าขอใบอนุญาตในการก่อสร้าง
ฟรี... ค่าธรรมเนียมในการโอน
ฟรี... รถชมโครงการ
**สนใจชมโครงการติดต่อ 
คุณโบ 0911151105
ไลน์คลิกลิ้งค์
https://line.me/ti/p/UzHs2Ik9g4
อีเมล์ : pintongland2015@hotmail.com เว็บไซต์ : http://www.pintonglandfactory.com
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100015795946947Pages: [1] 2 3 ... 24